• معرفی شهرستان
    در غرب استان خراسان رضوی واقع گردیده و از شمال با شهرستان های جاجرم و اسفراین از خراسان شمالی و از مشرق با نیشابور ، از جنوب با شهرستان های کاشمر و بردسکن و از مغرب به شهرستان داورزن از محدود است .بافت اقلیمی شهرستان کوهستان ، دشت و بیابان است.
    بر اساس  متون اقدم و اصح ، سبزوار در دوره طاهریان بخشی از بخشهای دوازده گانه بیهق بوده و بیهق از توابع نیشابور و نیشابور یکی از بخشهای چهار گانه خراسان بزرگ بوده است .
    در وجه تسمیه سبزوار آمده : سبزوار در اصل ساسویه آباد بوده است و گفته اند  ابن ساسویه " یزد خسرو " بود که خسرو شیر جوین خسرو آباد بیهق و خسروجرد را بنا کرده است . مردمان این را " سابزوار " نوشتند و گفتند "سبزوار" .
    مرحوم حسن پیر نیا در کتاب ارزشمند " تاریخ ایران باستان " جوین و سبزوار را جزو قلمرو " پارتیان " آورده که قبل از تشکیل دولت " اشکانیان " توسط پارتها ، جزو سرزمین خاصه آنها بوده است . آثارو شواهد باستانی بررسی شده در این شهرستان اهمیت منطقه را تا مرحله استطاعت داشتن یکی از چهار آتشکده بزرگ ایران زمین تایید کرده و آن بقایایی یک چهار تاقی سنگی در کوههای ریوند سبزوار است که آتشکده "اذر برزین مهر " پنداشته شده است . سبزواردر سال سی هجری به تصرف مسلمین در آمد و سپس توسط ایلخانان مغول تصرف شد که در اواخر سال 736 هجری موجب قیام سربداران شد . سربداران دست ایلخانان را از سبزوار کوتاه کردند و بیش از پنجاه سال نه تنها بر سبروار که به بخش عمده ای از خراسان حکومت کردند.
    نشانه های دیر پایی و شکوه و عظمت فرهنگ و تمدن شهر سبزوار آثار و ابنیه محوطه های باستانی متعدد و متنوعی است که درسرتاسر شهرستان بر جای مانده و هریک بیان کننده ارزش های دینی ، فرهنگی و فنی می باشد . کهن ترین محوطه های باستانی سبزوار که بقایای آبادیهای وسیع و معتبر می باشند پیشینه ای از6 تا سه هزار سال دارند . از دوران تاریخی  نیز تا کنون حداقل یک مجموعه معماری متعلق به ساسانیان در ریوند سبزوار بر جای مانده است . اما عصر طلایی شکوفایی فرهنگ  و تمدن منطقه ، قرون اولیه اسلام تا اواخر قرن هشتم هجری بوده که آثار و نشانه های آن دوران در عرصه وسیع سبزوار شناسایی شده اند که شناخت آنها از جایگاه والای سبزوار در عرصه فرهنگ و تمدن ایران زمین ارائه می کنند .
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق