• اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان سبزوار

  آدرس: سبزوار- خیابان بیهق- بیهق 33

    تلفن:  05144239692

    دورنگار:  05144239693

    ایمیل: sabzevar@razavi-chto.ir
   
   
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق