• اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سبزوار

    آدرس: سبزوار - خیابان بیهق- بیهق 33

    تلفن:  05144239692

    دورنگار:  05144239693

    پست الکترونیک: sabzevar@razavi-chto.ir
     
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق