• آثار طبیعی
  چنار کیذقان
  قدمت : 2500 سال
  طول جغرافیائی : 57-47           عرض جغرافیائی : 35- 53     ارتفاع : 1645 متر
  موقعیت : خراسان رضوی شهرستان سبزوار بخش ششتمد دهستان بیهق روستای کیذقان مرکز روستا مجاور مسجد و استخر
  جهات چهارگانه:
  شمالا : گذر عام و استخر
  جنوبا : به منزل  و مسجد
  غربا : به مسجد
  شرقا : منزل و غسالخانه


  منطقه حفاظت شده پروند
  طول جغرافیائی : 05-57                      عرض جغرافیائی : 51-36
  ارتفاع از سطح دریا  بین 956 متر از سطح ابهای ازاد تا 1463متر
  موقعیت : استان خراسان رضوی – شهرستان سبزوار بخش روداب – روستای پروند منطقه حفاظت شده پروند
  نوع دسترسی : راه اسفالته ، شوسه ، مال رو

  نام مالک : سازمان حفاظت محیط زیست
  وضعیت مالکیت : دولتی (ملی)
  منطقه پروند از سال 1374 بعنوان منطقه تیر اندازی ممنوع تحت حفاظت قرارگرفته است و هم اکنون به لحاظ توان اکولوژیکی و ذخایر ژنتیکی مخصوص به خود . به منطقه حفاظت شده ارتقاء یافته است همچنین بر اساس اخرین یافته های باستان شناسی در سطح شهرستان سبزواردر دوران نئولتیک بدون سفال نقوش صخره ای مربوط به قوچ و بز کوهی  شناسایی گردیده همچنین در دوره ی ساسانیان در اتشکده اذر بر زین مهر نقش اهو شناسای گردیده است وطی سالیان متمادی حضور : بز . کل و میش در منطقه مشاهده گردیده است .


  پناهگاه حیات وحش شیر احمد
  طول جغرافیائی : 37-56                          عرض جغرافیائی : 22-36
  ارتفاع از سطح دریا  بین 915 متر تا 1380 متر        
  نوع دسترسی : راه اسفالته ، شوسه ، مال رو
  نام مالک : سازمان حفاظت محیط زیست
  وضعیت مالکیت : دولتی (ملی)

  بر اساس اخرین یافته های باستان شناسی در سطح شهرستان سبزوار در دوران نئولتیک بدون سفال نقوش صخره ای مربوط به قوچ و بز کوهی  شناسایی گردیده همچنین در دوره ی ساسانیان در آتشکده آذربرزین مهر نقش آهو شناسایی گردیده است و در قبل از انقلاب حدود 8 هزارآهو از این منطقه به شکارگاه تهران منتقل شده است .

   

تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق