•  

  آدرس مالكيت نوع اثر موضوع اثر تاریخ ثبت شماره ثبت قدمت نام اثر ردیف
  بخش مركزي -5 كيلومتري غرب سبزوار - خسروگرد دولتي
  (ميراث فرهنگي)
  بنا ميل 10/15/1310 77 قرن 6 ه.ق میل خسروگرد
  (مناره خسروگرد)
  1
  بخش مركزي- مجاور جاده آسفالته-5 ک م غرب سبزوار وقفي بنا ميل 10/15/1310 160 سلجوقي مناره خسروگرد
  (میل خسروگرد)
  2
  شهر سبزوار – خيابان بيهق وقفي بنا مسجد 01/23/1346 647 صفويه مسجد پامنار 3
  شهر سبزوار – خيابان طبرسی به طرف فلکه شيراز وقفي بنا آرامگاه-
  امامزاده
  10/27/1355 1315 صفويه- قاجاريه- معاصر بقعه امامزاده شعیب 4
  شهر سبزوار – چهارراه امامزاده – خيابان بيهق وقفي بنا مسجد 10/27/1355 1316 قرن 8 ه.ق مسجد جامع سبزوار 5
  شهر سبزوار – خيابان خواجه نظام الملک ( شهدا) وقفي بنا مصلی 10/27/1355 1317 قرن 8 ه.ق مصلی سبزوار 6
  شهر سبزوار – ضلع جنوبی ميدان کارگر وقفي بنا آرامگاه 05/09/1355 1334 قاجاريه مقبره حاج ملاهادی سبزواری 7
  شهر سبزوار – خيابان بيهق – پشت برق قديم خصوصي بنا رباط 06/25/1363 1661 صفويه رباط سبزوار
  (رباط عرب ها)
  8
  بخش مرکزی - جنوب شرقي سبزوار دولتي بنا رباط 06/25/1363 1665 قاجاريه رباط سرپوش 9
  بخش مركزي - دهستان رباط - روستای زعفرانيه (40 کيلومتری سبزوار – نيشابور) دولتي
  (ميراث فرهنگي)
  بنا رباط 09/17/1364 1696 صفويه- قاجاريه کاروانسرای زعفرانيه 10
  شهر سبزوار – جنوب ميدان کارگر دولتي بنا رباط 04/29/1377 2057 قاجاريه رباط حاج فرامرز (كانون) 11
  شهر سبزوار – خيابان بيهق 22 – کوچه سه را- - پشت حسينيه عطارها خصوصي بنا منزل 11/27/1378 2585 قاجاريه منزل خانم کیان 12
  بخش ششتمد- 35 کیلومتری غرب سبزوار -غرب ششتمد وقفي بنا آرامگاه 12/25/1378 2601 معاصر آرامگاه ابوالحسن بن بیهقی 13
  شهر سبزوار – خيابان شهدا – شهدا 13 وقفي بنا آرامگاه 12/25/1379 3516 پهلوي دوم مقبره ملا حسین واعظ کاشفی 14
  شهر سبزوار – ضلع جنوبی مسجد جامع – نبش کوچه نه بام وقفي بنا حسينيه 12/25/1379 3520 اواخر قاجار- اوايل پهلوي حسینیه قنادها 15
  شهر سبزوار – ضلع شمالی خيابان بيهق وقفي بنا آرامگاه-
  امامزاده
  04/26/1380 4036 قاجاريه بقعه امامزاده یحیی 16
  شهر سبزوار - خيابان بيهق – كوچه نه بام – كوچه حاج آقا فخر خصوصي
  (جعفرزاده)
  بنا منزل 07/13/1380 4571 قاجاريه خانه جعفرزاده 17
  بخش مركزي- شرق روستاي ابارش - 3 ک م غرب سبزوار خصوصي
  (ورثه محمدتقي اسكوئي)
  بنا باغ-كوشك 07/13/1380 4572 اواخر قاجار باغ اسكويي* 18
  شهر سبزوار – ضلع شمالی خيابان بيهق – مقابل مدرسه فخريه وقفي بنا حمام 08/16/1380 4668 قاجاريه حمام قیصریه 19
  شهر سبزوار- کناره جنوبی اتوبان مشهد به تهران خصوصي بنا يخچال 12/19/1380 4812 قاجاريه یخچال‌های شماره1 سبزوار 20
  بخش مرکزی - کنار جاده نیشابور به مشهد دولتي بنا رباط 12/19/1380 4813 قاجاريه کاروانسرای سنگ کلیدر 21
  بخش مرکزی - جنوب روستاي فسنقر وقفي بنا آرامگاه 12/19/1380 4902 صفويه آرامگاه بیلدر باشی 22
  شهر سبزوار – خيابان بيهق – ضلع شرقی امامزاده يحيی وقفي بنا بازار 12/25/1380 5148 قاجاريه بازار حاج زمان 23
  بخش مركزي- خيابان بيهق – کوچه مقابل مسجد پامنار – کوچه افتخار (داخل بن بست ) خصوصي (اسلامي) بنا منزل 12/25/1380 5149 قاجاريه خانه اسلامی 24
  شهر سبزوار – ميدان کارگر – جنب مدرسه راهنمايی مشکاتی وقفي بنا آرامگاه 05/08/1381 5909 قاجاريه آرامگاه بقراط 25
  شهر سبزوار – خيابان بيهق – ضلع غربی خيابان قائم – پلاک 22 خصوصي بنا منزل 05/08/1381 5962 قاجاريه خانه قدیمی مسلم 26
  شهر سبزوار - خیابان عطاملک جوینی جنوبي - روبروي تعاون مسافري خصوصي
  (سيد مهدي الداغي)
  بنا منزل 05/08/1381 5963 اواخر قاجار خانه الداغی 27
  شهر سبزوار – خيابان اسرار جنوبی – نرسيده به ميدان اسرار خصوصي بنا منزل 05/08/1381 5964 قاجاريه سرای معمار زاده 28
  شهر سبزوار – خيابان بيهق – نرسيده به چهارراه بيهق- ضلع غربی مسجد جامع خصوصي بنا منزل 05/08/1381 5965 قاجاريه سرای دودر 29
  شهر سبزوار – ميدان اسرار – خيابان مدرس وقفي بنا حسينيه 05/08/1381 5966 اواخر قاجار حسینیه زرگرها 30
  شهر سبزوار – خيابان مدرس – مدرس 30 – کوچه نقابشک بالا خصوصي
  (داووديان)
  بنا منزل 07/07/1381 6426 تيموري خانه قدیمی عظیمیان 31
  بخش مرکزی - حاشيه جنوبي اتوبان مشهد به تهران خصوصي بنا يخچال 10/10/1381 6652 قاجاريه یخچال‌های کمربندی سبزوار2 32
  بخش ششتمد - روستای سرمزار دولتي بنا قلعه 10/10/1381 6868 صفويه قلعه جغته 33
  شهر سبزوار –بخش مركزي- شمال غربی ميدان زند – ميدان کارگر – خيابان افسر وقفي بنا مدرسه 11/12/1381 7484 قاجاريه- اوايل پهلوي مدرسه محمدیه 34
  شهر سبزوار – ميدان کارگر – بيهق 51- روبروی کاروانسرای فرامرزخان خصوصي بنا آب انبار 01/24/1382 8259 قاجاريه آب انبار حاج کریم 35
  شهر سبزوار – خيابان اسرار شمالی – روبروی شهرداری خصوصي بنا منزل 01/24/1382 8260 قاجاريه خانه حجازی 36
  شهر سبزوار – خيابان شريعتمدار – کوچه قاليباف(خانه مشاهير) خصوصي بنا منزل 01/24/1382 8261 اواخر قاجار- اوايل پهلوي خانه شریعتمدار 37
  شهر سبزوار - خ مدرس - کوچه حسینیه قنادها خصوصي بنا منزل 03/10/1382 8728 اواخر قاجار- اوايل پهلوي خانه افچنگی 38
  بخش ششتمد – روستای عزيز آباد وقفي بنا آرامگاه-
  امامزاده
  03/10/1382 8729 قاجاريه- معاصر بقعه امامزاده یحیی بن زید 39
  شهر سبزوار – خيابان بيهق – بيهق 22 – کوچه شهيد صانع زرنگ وقفي بنا مدرسه 03/10/1382 8964 اواخر قرن 13 ه.ق مدرسه شریعتمدار 40
  شهر سبزوار – ميدان کارگر – خيابان افسر – کوچه بيمه تامين اجتماعی وقفي بنا آرامگاه 04/24/1382 9238 اواخر قاجار آرامگاه موسی فقیه سبزواری 41
  شهر سبزوار – ميدان حکيم – خيابان اسدآبادی – پشت دبيرستان قديمی اسرار خصوصي بنا منزل 04/24/1382 9240 پهلوي خانه ملا محمد ترشيزي 42
  بخش روداب -25 کيلومتری سبزوار – روستای دولت آباد(خانه مشاهير) خصوصي بنا منزل 05/07/1382 9320 پهلوي خانه محمود دولت آبادی 43
  شهر سبزوار - خ اسدآبادي - روبروی بیمارستان حشمتیه(خانه مشاهير) خصوصي بنا منزل 08/02/1382 10457 اوايل پهلوي منزل شریعتمدار 2 44
  شهر سبزوار - خيابان بيهق - كوچه آقا خصوصي بنا منزل 05/17/1383 11023 پهلوي اول خانه شهابي 45
  شهر سبزوار – خيابان اسرار شمالی – نرسيده به چهارراه بيهق وقفي بنا مسجد 05/17/1383 11054 قاجاريه حسينيه و مسجد لطف‌عليخان 46
  شهر سبزوار – خيابان مدرس – مدرس 1 – کوچه نقابشک خصوصي بنا منزل 06/16/1383 11073 قاجاريه خانه باغان 47
  شهر سبزوار - خ اسدآبادي - روبروي بيمارستان حشمتيه خصوصي بنا منزل 04/05/1384 11933 اوايل پهلوي خانه فروغي 48
  شهر سبزوار- خيابان بيهق - كوچه افتخار - كوچه بابايي دولتي
  (ميراث فرهنگي)
  بنا منزل 04/05/1384 11934 اوايل پهلوي خانه طاهري 49
  شهر سبزوار - خ اسدآبادي 25 – روبروي بيمارستان حشمتيه – جنب کوچه قصبه خصوصي بنا منزل 04/05/1384 11935 پهلوي اول خانه اسكويي 50
  شهر سبزوار – خيابان اسرار شمالی – نرسيده به چهارراه بيهق خصوصي
  (برادران كيخسروي،
  فاطمه معروفي،
  رضا نيكفرو..)
  بنا منزل 04/12/1384 12061 قاجاريه سراي حقيران 51
  شهر سبزوار – ميدان کارگر – خيابان ملاهادی سبزواری – کوچه سهند وقفي بنا آرامگاه 05/11/1384 12397 قاجاريه آرامگاه مشهدي
  (خانه امين التجار)
  52
  شهر سبزوار – خيابان بيهق غربی – بيهق 12- کوچه کلاه فرنگی خصوصي بنا منزل 05/22/1384 13150 اواخر قاجار خانه برادران 53
  بخش مرکزی – دهستان قصبه شرقی – روستای باغان خصوصي بنا باغ- كوشك 05/22/1384 13151 قاجاريه باغ ترشيزي 54
  شهر سبزوار – خيابان بيهق غربی – بيهق 12 – کوچه کلاه فرنگی –روبروی حسينيه بيت الحسين خصوصي بنا منزل 05/22/1384 13152 اواخر قاجار خانه سديدي (اميري) 55
  شهر سبزوار – خيابان بيهق – بيهق 27 – پلاک 47 خصوصي بنا منزل 05/22/1384 13153 قاجاريه خانه محمدياني 56
  شهر سبزوار – خيابان بيهق 27 – روبروی سرای احمدی – پلاک 27 خصوصي بنا منزل 05/22/1384 13154 اواخر قاجار خانه چشمي 57
  شهر سبزوار – خيابان بيهق – حدفاصل مسجد جامع و مسجد پامنار خصوصي بنا منزل 05/22/1384 13155 قاجاريه- پهلوي سراي اوليا 58
  بخش ششتمد - 200 متري شمال غربي آرامگاه زيد بن بيهقي دولتي بنا قلعه 05/22/1384 13303 قرن7- 10 ه.ق بقاياي قلعه كهنه 59
  شهر سبزوار - چهارراه بيهق - روبروي امامزاده موسي بن جعفر وقفي بنا بازار 07/06/1384 13433 قاجاريه بازار سرپوشيده 60
  شهر سبزوار- ميدان اسرار - ضلع شمال غربي وقفي بنا حمام 08/15/1384 13668 پهلوي حمام پادرخت 61
  بخش مرکزی – دهستان قصبه شرقی – روستای آزاد منجير وقفي بنا آرامگاه-
  امامزاده
  12/24/1384 15247 قاجاريه امامزاده آزاد منجیر 62
  شهر سبزوار – چهارراه رضوی – نبش کوچه سرسنگ وقفي بنا آب انبار 12/24/1384 15250 قاجاريه آب انبار سرسنگ 63
  شهر سبزوار - چهارراه رضوی – نبش کوچه سرسنگ – روبروی آب انبار سرسنگ وقفي بنا مسجد 12/24/1384 15252 اواخر قاجار مسجد سر سنگ 64
  بخش مركزي - دهستان رباط - 100 متري شرق روستاي زعفرانيه دولتي بنا يخچال 08/24/1385 16394 اوايل قاجار يخچال كلانتر زعفرانيه 65
  بخش مركزي - دهستان رباط -جنب شرق روستاي زعفرانيه دولتي بنا حمام 08/24/1385 16395 قاجاريه حمام زعفرانيه 66
  بخش مركزي - دهستان رباط - جنوب روستاي زعفرانيه دولتي بنا قلعه 08/24/1385 16396 قاجاريه قلعه كهنه زعفرانيه 67
  بخش مركزي - دهستان رباط - مركز روستاي زعفرانيه دولتي بنا آب انبار 08/24/1385 16397 قاجاريه آب انبار زعفرانيه 68
  بخش مركزي - دهستان رباط - مركز روستاي زعفرانيه دولتي
  (ميراث فرهنگي)
  بنا چاپارخانه 08/24/1385 16398 قاجاريه چاپارخانه زعفرانيه 69
  بخش مركزي - دهستان قصبه غربي - روستاي كراب وقفي بنا آرامگاه 10/26/1386 20591 ايلخاني- تيموري
  و معاصر
  آرامگاه اديب كرابي 70
  بخش روداب - دهستان فروغن - روستاي ملوند خصوصي بنا باغ-كوشك 11/24/1386 21243 قاجاريه باغ هوشمند 71
  بخش مركزي - دهستان قصبه غربي - روستاي كسكن خصوصي بنا منزل 11/24/1386 21246 قاجاريه- پهلوي خانه شيخ الاسلام كسكن 72
  بخش روداب - دهستان فروغن - 100 م شرق روستاي برآباد دولتي بنا كوره 12/18/1387 24976 قاجاريه كارگاه سفالگري برآباد 73
  بخش روداب - دهستان فروغن - روستاي برآباد عمومي بنا حوض انبار 12/18/1387 24995 قاجاريه حوض انبار برآباد 74
  بخش مرکزی – دهستان قصبه شرقی - 600 م شمال روستاي دلقند دولتي بنا حوض انبار 03/24/1390 30284 قاجاريه حوض انبار دلقند 75
  شهر سبزوار - ميدان اسرار - خيابان اسرار جنوبي - چهارراه رضوی وقفي بنا آب انبار 03/24/1390 30285 قاجاريه آب انبار هشت پايه 76
  بخش مرکزی - دهستان قصبه غربي -500 م شمال غرب روستاي كسكن وقفي بنا آرامگاه 03/24/1390 30358 قاجاريه شاهزاده ابراهيم كسكني 77
  بخش مرکزی - دهستان قصبه غربي - روستاي استير وقفي بنا آرامگاه 03/24/1390 30361 تيموري آرامگاه پيراستير 78
  بخش روداب - دهستان فروغن - روستاي ملوند خصوصي (ملوندي) بنا منزل 10/08/1390 30472 پهلوي اول خانه باغ ملوندي 79
  بخش مرکزی – دهستان قصبه شرقی- مركز روستاي ايزي وقفي بنا مسجد 06/18/1391 30956 اواخر قاجار مسجد جامع ايزي 80
    دولتي تپه تپه 09/05/1379 2901 اشكاني- ساساني تپه قلعه میدان 81
    دولتي تپه تپه 12/25/1379 3100 قرن 4-11 ه.ق تپه طلایی شامکان 82
    خصوصي تپه تپه 12/25/1379 3749 هزاره 2- اوايل 1ق.م تپه دامغانی 83
    دولتي تپه تپه 12/19/1380 4903 پيش از تاريخ تپه ذوالفرخ 84
    خصوصي تپه تپه 05/27/1382 9589 هزاره 1 ق .م تپه برازق 1 85
    دولتي تپه تپه 05/27/1382 9590 هزاره 2- هزاره 1ق.م تپه برازق 2 86
    دولتي تپه تپه 05/22/1384 13157 قرن 8-12 ه.ق تپه سرتيغ حصار 87
    دولتي تپه تپه 12/24/1384 15228 سامانيان- تيموري تپه علی آباد شور 88
    دولتي تپه تپه 12/24/1384 15239 هزاره دوم- تاريخي تپه حیدر (1) 89
    دولتي محوطه محوطه 05/22/1384 13304 سلجوقي- صفويه محوطه تاريخي اشتر 90
    دولتي محوطه محوطه 12/16/1384 14365 قرون ميانه اسلامي- قاجاريه محوطه، بقایا و ارگ عبدالملکی 91
    دولتي محوطه محوطه 06/18/1391 30963 ساساني- قرن 8ه.ق محوطه ملا امام 92
   
   
سایر شهرستان ها
ورود به پنل
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق