•  

  آدرس مالكيت نوع اثر موضوع اثر تاریخ ثبت شماره ثبت قدمت شهرستان نام اثر ردیف
  بخش مركزي -5 كيلومتري غرب سبزوار - خسروگرد دولتي (ميراث فرهنگي) بنا ميل 10/15/1310 77 قرن 6 ه . ق سبزوار میل خسروگرد (مناره خسروگرد) 1
  بخش مركزي- مجاور جاده آسفالته-5 ک م غرب سبزوار وقفي بنا ميل 10/15/1310 160 سلجوقي سبزوار مناره خسروگرد (میل خسروگرد) 2
  شهر سبزوار – خيابان بيهق وقفي بنا مسجد 01/23/1346 647 صفويه سبزوار مسجد پامنار 3
  شهر سبزوار – خيابان طبرسی به طرف فلکه شيراز وقفي بنا آرامگاه- امامزاده 10/27/1355 1315 صفويه- قاجاريه- معاصر سبزوار بقعه امامزاده شعیب 4
  شهر سبزوار – چهارراه امامزاده – خيابان بيهق وقفي بنا مسجد 10/27/1355 1316 قرن 8 ه .ق سبزوار مسجد جامع سبزوار 5
  شهر سبزوار – خيابان خواجه نظام الملک ( شهدا) وقفي بنا مصلی 10/27/1355 1317 قرن 8 ه .ق سبزوار مصلی سبزوار 6
  شهر سبزوار – ضلع جنوبی ميدان کارگر وقفي بنا آرامگاه 05/09/1355 1334 قاجاريه سبزوار مقبره حاج ملاهادی سبزواری 7
  شهر سبزوار – خيابان بيهق – پشت برق قديم خصوصي بنا رباط 06/25/1363 1661 صفويه سبزوار رباط سبزوار(رباط عربها) 8
  بخش مرکزی - جنوب شرقي سبزوار دولتي بنا رباط 06/25/1363 1665 قاجاريه سبزوار رباط سرپوش 9
  بخش مركزي - دهستان رباط - روستای زعفرانيه (40 کيلومتری سبزوار – نيشابور) دولتي(ميراث فرهنگي) بنا رباط 09/17/1364 1696 صفويه - قاجاريه سبزوار کاروانسرای زعفرانيه 10
  شهر سبزوار – جنوب ميدان کارگر دولتي بنا رباط 04/29/1377 2057 قاجاريه سبزوار رباط حاج فرامرز(كانون) 11
  شهر سبزوار – خيابان بيهق 22 – کوچه سه را- - پشت حسينيه عطارها خصوصي بنا منزل 11/27/1378 2585 قاجاريه سبزوار منزل خانم کیان 12
  بخش ششتمد- 35 کیلومتری غرب سبزوار -غرب ششتمد وقفي بنا آرامگاه 12/25/1378 2601 معاصر سبزوار آرامگاه ابوالحسن بن بیهقی 13
  شهر سبزوار – خيابان شهدا – شهدا 13 وقفي بنا آرامگاه 12/25/1379 3516 پهلوي دوم سبزوار مقبره ملا حسین واعظ کاشفی 14
  شهر سبزوار – ضلع جنوبی مسجد جامع – نبش کوچه نه بام وقفي بنا حسينيه 12/25/1379 3520 اواخر قاجار- اوايل پهلوي سبزوار حسینیه قنادها 15
  شهر سبزوار – ضلع شمالی خيابان بيهق وقفي بنا آرامگاه- امامزاده 04/26/1380 4036 قاجاريه سبزوار بقعه امامزاده یحیی 16
  شهر سبزوار - خيابان بيهق – كوچه نه بام – كوچه حاج آقا فخر خصوصي(جعفرزاده) بنا منزل 07/13/1380 4571 قاجاريه سبزوار خانه جعفرزاده 17
  بخش مركزي- شرق روستاي ابارش - 3 ک م غرب سبزوار خصوصي(ورثه محمدتقي اسكوئي) بنا باغ-كوشك 07/13/1380 4572 اواخر قاجار سبزوار باغ اسكويي* 18
  شهر سبزوار – ضلع شمالی خيابان بيهق – مقابل مدرسه فخريه وقفي بنا حمام 08/16/1380 4668 قاجاريه سبزوار حمام قیصریه 19
  شهر سبزوار- کناره جنوبی اتوبان مشهد به تهران خصوصي بنا يخچال 12/19/1380 4812 قاجاريه سبزوار یخچالهای شماره 1 سبزوار 20
  بخش مرکزی - کنار جاده نیشابور به مشهد دولتي بنا رباط 12/19/1380 4813 قاجاريه سبزوار کاروانسرای سنگ کلیدر 21
  بخش مرکزی - جنوب روستاي فسنقر وقفي بنا آرامگاه 12/19/1380 4902 صفويه سبزوار آرامگاه بیلدر باشی 22
  شهر سبزوار – خيابان بيهق – ضلع شرقی امامزاده يحيی وقفي بنا بازار 12/25/1380 5148 قاجاريه سبزوار بازار حاج زمان 23
  بخش مركزي- خيابان بيهق – کوچه مقابل مسجد پامنار – کوچه افتخار (داخل بن بست ) خصوصي(اسلامي) بنا منزل 12/25/1380 5149 قاجاريه سبزوار خانه اسلامی* 24
  شهر سبزوار – ميدان کارگر – جنب مدرسه راهنمايی مشکاتی وقفي بنا آرامگاه 05/08/1381 5909 قاجاريه سبزوار آرامگاه بقراط 25
  شهر سبزوار – خيابان بيهق – ضلع غربی خيابان قائم – پلاک 22 خصوصي بنا منزل 05/08/1381 5962 قاجاريه سبزوار خانه قدیمی مسلم* 26
  شهر سبزوار - خیابان عطاملک جوینی جنوبي - روبروي تعاون مسافري خصوصي( سيد مهدي الداغي) بنا منزل 05/08/1381 5963 اواخر قاجار سبزوار خانه الداغی 27
  شهر سبزوار – خيابان اسرار جنوبی – نرسيده به ميدان اسرار خصوصي بنا منزل 05/08/1381 5964 قاجاريه سبزوار سرای معمار زاده 28
  شهر سبزوار – خيابان بيهق – نرسيده به چهارراه بيهق- ضلع غربی مسجد جامع خصوصي بنا منزل 05/08/1381 5965 قاجاريه سبزوار سرای دودر 29
  شهر سبزوار – ميدان اسرار – خيابان مدرس وقفي بنا حسينيه 05/08/1381 5966 اواخر قاجار سبزوار حسینیه زرگرها 30
  شهر سبزوار – خيابان مدرس – مدرس 30 – کوچه نقابشک بالا خصوصي( داووديان) بنا منزل 07/07/1381 6426 تيموري سبزوار خانه قدیمی عظیمیان 31
  بخش مرکزی - حاشيه جنوبي اتوبان مشهد به تهران خصوصي بنا يخچال 10/10/1381 6652 قاجاريه سبزوار یخچالهای کمربندی سبزوار 2 32
  بخش ششتمد - روستای سرمزار دولتي بنا قلعه 10/10/1381 6868 صفويه سبزوار قلعه جغته 33
  شهر سبزوار –بخش مركزي- شمال غربی ميدان زند – ميدان کارگر – خيابان افسر وقفي بنا مدرسه 11/12/1381 7484 قاجاريه- اوايل پهلوي سبزوار مدرسه محمدیه 34
  شهر سبزوار – ميدان کارگر – بيهق 51- روبروی کاروانسرای فرامرزخان خصوصي بنا آب انبار 01/24/1382 8259 قاجاريه سبزوار آب انبار حاج کریم 35
  شهر سبزوار – خيابان اسرار شمالی – روبروی شهرداری خصوصي بنا منزل 01/24/1382 8260 قاجاريه سبزوار خانه حجازی 36
  شهر سبزوار – خيابان شريعتمدار – کوچه قاليباف(خانه مشاهير) خصوصي بنا منزل 01/24/1382 8261 اواخر قاجار- اوايل پهلوي سبزوار خانه شریعتمدار 37
  شهر سبزوار - خ مدرس - کوچه حسینیه قنادها خصوصي بنا منزل 03/10/1382 8728 اواخر قاجار- اوايل پهلوي سبزوار خانه افچنگی 38
  بخش ششتمد – روستای عزيز آباد وقفي بنا آرامگاه - امامزاده 03/10/1382 8729 قاجاريه - معاصر سبزوار بقعه امامزاده یحیی بن زید 39
  شهر سبزوار – خيابان بيهق – بيهق 22 – کوچه شهيد صانع زرنگ وقفي بنا مدرسه 03/10/1382 8964 اواخر قرن 13 ه .ق سبزوار مدرسه شریعتمدار 40
  شهر سبزوار – ميدان کارگر – خيابان افسر – کوچه بيمه تامين اجتماعی وقفي بنا آرامگاه 04/24/1382 9238 اواخر قاجار سبزوار آرامگاه موسی فقیه سبزواری 41
  شهر سبزوار – ميدان حکيم – خيابان اسدآبادی – پشت دبيرستان قديمی اسرار خصوصي بنا منزل 04/24/1382 9240 پهلوي سبزوار خانه ملا محمد ترشيزي* 42
  بخش روداب -25 کيلومتری سبزوار – روستای دولت آباد(خانه مشاهير) خصوصي بنا منزل 05/07/1382 9320 پهلوي سبزوار خانه محمود دولت آبادی* 43
  شهر سبزوار - خ اسدآبادي - روبروی بیمارستان حشمتیه(خانه مشاهير) خصوصي بنا منزل 08/02/1382 10457 اوايل پهلوي سبزوار منزل شریعتمدار 2 44
  شهر سبزوار - خيابان بيهق - كوچه آقا خصوصي بنا منزل 05/17/1383 11023 پهلوي اول سبزوار خانه شهابي* 45
  شهر سبزوار – خيابان اسرار شمالی – نرسيده به چهارراه بيهق وقفي بنا مسجد 05/17/1383 11054 قاجاريه سبزوار حسينيه و مسجد لطفعليخان 46
  شهر سبزوار – خيابان مدرس – مدرس 1 – کوچه نقابشک خصوصي بنا منزل 06/16/1383 11073 قاجاريه سبزوار خانه باغاني* 47
  شهر سبزوار - خ اسدآبادي - روبروي بيمارستان حشمتيه خصوصي بنا منزل 04/05/1384 11933 اوايل پهلوي سبزوار خانه فروغي 48
  شهر سبزوار- خيابان بيهق - كوچه افتخار - كوچه بابايي دولتي(ميراث فرهنگي) بنا منزل 04/05/1384 11934 اوايل پهلوي سبزوار خانه طاهري 49
  شهر سبزوار - خ اسدآبادي 25 – روبروي بيمارستان حشمتيه – جنب کوچه قصبه خصوصي بنا منزل 04/05/1384 11935 پهلوي اول سبزوار خانه اسكويي* 50
  شهر سبزوار – خيابان اسرار شمالی – نرسيده به چهارراه بيهق خصوصي (برادران كيخسروي، خانم فاطمه معروفي، رضا نيكفرو..) بنا منزل 04/12/1384 12061 قاجاريه سبزوار سراي حقيران 51
  شهر سبزوار – ميدان کارگر – خيابان ملاهادی سبزواری – کوچه سهند وقفي بنا آرامگاه 05/11/1384 12397 قاجاريه سبزوار آرامگاه مشهدي (خانه امين التجار) 52
  شهر سبزوار – خيابان بيهق غربی – بيهق 12- کوچه کلاه فرنگی خصوصي بنا منزل 05/22/1384 13150 اواخرقاجار سبزوار خانه برادران 53
  بخش مرکزی – دهستان قصبه شرقی – روستای باغان خصوصي بنا باغ-كوشك 05/22/1384 13151 قاجاريه سبزوار باغ ترشيزي 54
  شهر سبزوار – خيابان بيهق غربی – بيهق 12 – کوچه کلاه فرنگی –روبروی حسينيه بيت الحسين خصوصي بنا منزل 05/22/1384 13152 اواخرقاجار سبزوار خانه سديدي (اميري) 55
  شهر سبزوار – خيابان بيهق – بيهق 27 – پلاک 47 خصوصي بنا منزل 05/22/1384 13153 قاجاريه سبزوار خانه محمدياني 56
  شهر سبزوار – خيابان بيهق 27 – روبروی سرای احمدی – پلاک 27 خصوصي بنا منزل 05/22/1384 13154 اواخرقاجار سبزوار خانه چشمي 57
  شهر سبزوار – خيابان بيهق – حدفاصل مسجد جامع و مسجد پامنار خصوصي بنا منزل 05/22/1384 13155 قاجاريه - پهلوي سبزوار سراي اوليا 58
  بخش ششتمد - 200 متري شمال غربي آرامگاه زيد بن بيهقي دولتي بنا قلعه 05/22/1384 13303 قرن7- 10 ه .ق سبزوار بقاياي قلعه كهنه 59
  شهر سبزوار - چهارراه بيهق - روبروي امامزاده موسي بن جعفر وقفي بنا بازار 07/06/1384 13433 قاجاريه سبزوار بازار سرپوشيده 60
  شهر سبزوار- ميدان اسرار - ضلع شمال غربي وقفي بنا حمام 08/15/1384 13668 پهلوي سبزوار حمام پادرخت 61
  بخش مرکزی – دهستان قصبه شرقی – روستای آزاد منجير وقفي بنا آرامگاه - امامزاده 12/24/1384 15247 قاجاريه سبزوار امامزاده آزاد منجیر 62
  شهر سبزوار – چهارراه رضوی – نبش کوچه سرسنگ وقفي بنا آب انبار 12/24/1384 15250 قاجاريه سبزوار آب انبار سرسنگ 63
  شهر سبزوار - چهارراه رضوی – نبش کوچه سرسنگ – روبروی آب انبار سرسنگ وقفي بنا مسجد 12/24/1384 15252 اواخر قاجار سبزوار مسجد سر سنگ 64
  بخش مركزي - دهستان رباط - 100 متري شرق روستاي زعفرانيه دولتي بنا يخچال 08/24/1385 16394 اوايل قاجار سبزوار يخچال كلانتر زعفرانيه 65
  بخش مركزي - دهستان رباط -جنب شرق روستاي زعفرانيه دولتي بنا حمام 08/24/1385 16395 قاجاريه سبزوار حمام زعفرانيه 66
  بخش مركزي - دهستان رباط - جنوب روستاي زعفرانيه دولتي بنا قلعه 08/24/1385 16396 قاجاريه سبزوار قلعه كهنه زعفرانيه 67
  بخش مركزي - دهستان رباط - مركز روستاي زعفرانيه دولتي بنا آب انبار 08/24/1385 16397 قاجاريه سبزوار آب انبار زعفرانيه 68
  بخش مركزي - دهستان رباط - مركز روستاي زعفرانيه دولتي(ميراث فرهنگي) بنا چاپارخانه 08/24/1385 16398 قاجاريه سبزوار چاپارخانه زعفرانيه 69
  بخش مركزي - دهستان قصبه غربي - روستاي كراب وقفي بنا آرامگاه 10/26/1386 20591 ايلخاني- تيموري و معاصر سبزوار آرامگاه اديب كرابي 70
  بخش روداب - دهستان فروغن - روستاي ملوند خصوصي بنا باغ-كوشك 11/24/1386 21243 قاجاريه سبزوار باغ هوشمند 71
  بخش مركزي - دهستان قصبه غربي - روستاي كسكن خصوصي بنا منزل 11/24/1386 21246 قاجاريه- پهلوي سبزوار خانه شيخ الاسلام كسكن 72
  بخش روداب - دهستان فروغن - 100 م شرق روستاي برآباد دولتي بنا كوره 12/18/1387 24976 قاجاريه سبزوار كارگاه سفالگري برآباد 73
  بخش روداب - دهستان فروغن - روستاي برآباد عمومي بنا حوض انبار 12/18/1387 24995 قاجاريه سبزوار حوض انبار برآباد 74
  بخش مرکزی – دهستان قصبه شرقی - 600 م شمال روستاي دلقند دولتي بنا حوض انبار 03/24/1390 30284 قاجاريه سبزوار حوض انبار دلقند 75
  شهر سبزوار - ميدان اسرار - خيابان اسرار جنوبي - چهارراه رضوی وقفي بنا آب انبار 03/24/1390 30285 قاجاريه سبزوار آب انبار هشت پايه 76
  بخش مرکزی - دهستان قصبه غربي -500 م شمال غرب روستاي كسكن وقفي بنا آرامگاه 03/24/1390 30358 قاجاريه سبزوار شاهزاده ابراهيم كسكني 77
  بخش مرکزی - دهستان قصبه غربي - روستاي استير وقفي بنا آرامگاه 03/24/1390 30361 تيموري سبزوار آرامگاه پيراستير 78
  بخش روداب - دهستان فروغن - روستاي ملوند خصوصي(ملوندي) بنا منزل 10/08/1390 30472 پهلوي اول سبزوار خانه باغ ملوندي 79
  بخش مرکزی – دهستان قصبه شرقی- مركز روستاي ايزي وقفي بنا مسجد 06/18/1391 30956 اواخر قاجار سبزوار مسجد جامع ايزي 80
    دولتي تپه تپه 09/05/1379 2901 اشكاني- ساساني سبزوار تپه قلعه میدان 81
    دولتي تپه تپه 12/25/1379 3100 قرن 4-11 ه .ق سبزوار تپه طلایی شامکان 82
    خصوصي تپه تپه 12/25/1379 3749 هزاره 2- اوايل 1 ق .م سبزوار تپه دامغانی 83
    دولتي تپه تپه 12/19/1380 4903 پيش از تاريخ سبزوار تپه ذوالفرخ 84
    خصوصي تپه تپه 05/27/1382 9589 هزاره 1 ق .م سبزوار تپه برازق 1 85
    دولتي تپه تپه 05/27/1382 9590 هزاره 2- هزاره 1 ق .م سبزوار تپه برازق 2 86
    دولتي تپه تپه 05/22/1384 13157 قرن8-12 ه .ق سبزوار تپه سرتيغ حصار 87
    دولتي تپه تپه 12/24/1384 15228 سامانيان- تيموري سبزوار تپه علی آباد شور 88
    دولتي تپه تپه 12/24/1384 15239 هزاره دوم- تاريخي سبزوار تپه حیدر (1) 89
    دولتي محوطه محوطه 05/22/1384 13304 سلجوقي- صفويه سبزوار محوطه تاريخي اشتر 90
    دولتي محوطه محوطه 12/16/1384 14365 قرون ميانه اسلامي- قاجاريه سبزوار محوطه و بقایا وارگ عبد الملکی 91
    دولتي محوطه محوطه 06/18/1391 30963 ساساني- قرن 8 ه .ق سبزوار محوطه ملا امام 92
   
   
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق