• معرفی مدیر و کارشناسان
                                                                                                                                              


  حسنعلی حبیب پور
  سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
  شهرستان سبزوار

  تلفن: 
  05144239692
    دورنگار:  05144239693
  آدرس:  سبزوار- خیابان بیهق- بیهق 33
  ایمیل: sabzevar@razavi-chto.ir


   
                      
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق