• معرفی مدیر و کارشناسان

    ریاست اداره

    عکس  سمت  نام و نام خانوادگی 
    رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان سبزوار سید رضا حسینی
                                                                                                                                              

                        
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق